Nhân dịp Họp Mặt LiênKhoa KếHoạch – ThốngKê – VậtGiá tại NhàHàng ĐoànViên bên hông Vườn TaoĐàn đường HuyểnTrânCôngChúa , được tổ chức vào ngày thứ bẩy 27 tháng 10 năm 2012 vừa qua ; các cựu SinhViên ĐHKT đã chụp chung hình Kỷ Niệm với Quý Thầy Cô Giáo đến tham dự : Những hình ảnh chụp riêng cho từng Khoa này đã được phát tặng cho các thành viên tham dự ngay ngày hôm đó .

Quý Thầy Cô Giáo chụp chung với Ban Tổ Chức HọpMặt Liên Khoa KH+TK+VG và các thân hữu của năm 2012 :

Các Cưụ Sinh Viên  Khoa  KẾ – HOẠCH  : hệ Cao Đẳng và các Khóa  Ka Kb Kc Kd

Các Cựu Sinh Viên  Khoa  THỐNG – KÊ  : Hệ CaoĐẳng và các Khóa Ka Kb Kc Kd

Các Cựu Sinh Viên  Khoa   VẬT  –  GÍA  :  hệ Cao Đẳng và các  Khóa  Ka Kb Kc Kd

Các Cựu Sinh Viên của các Khoa bạn Trưòng ĐạiHọc KinhTế của các Hệ CaoĐẳng và các Khóa  A B C D và thân hữu :

Các Cựu Sinh Viên Lớp Thống Kê Nông Nghiệp chụp chung với Quý Thầy Cô Giáo :