HìnhẢnh Lớp ThốngKêNôngNghiệp thăm Weasel Coffee của LS NguyễnQuốcMinh KH/LK:
http://s1363.photobucket.com/user/CuongDHKT/library/Weasel%20Coffee%20Dalat
http://s1363.photobucket.com/user/CuongDHKT/slideshow/Weasel%20Coffee%20Dalat