ĐạiHội KinhThương MinhĐức 2014 SanJosé California

THƯ MỜI THAM DƯ ĐẠI HỘI KINH THƯƠNG MINH ĐỨC HẢI NGOẠI 2014 tại SAN JOSE, CALIFORNIA, USA. Kính gởi Quý Thầy, Cô Quý Phụ Khảo và Quý bạn cưụ sinh Viên Kinh Thương Minh Đức Tiếp tục truyền thống tổ chức Đại Hội KTMĐ, nhằm tạo cơ hội cho quý Thầy Cô và  bạn [...]