Viếng bạn NgThính TKXDCB ở HốNai BiênHòa và viễn du LâmĐồng Tknn

Thưa các bạn AHDHKT tả pí lù , Vừa qua trong dịp chuyến du hành lên thăm Thành Phố ĐàLạt mộng mơ của Lớp Thống Kê Nông Nghiệp , thì có chuyện hy hữu và linh thiêng tạo điều kiện cho Lớp TKNN được thăm viếng bàn thờ bạn Nguyễn Thính Lớp TKXDCB tại Giáo [...]