Web ÁiHữu ĐạiHọc KinhTế cdABCD xin mời các bạn viết cho nhau hoặc nhắn tin cho đồng môn thân hữu qua trang Giao Hữu & Liên Lạc này , trên tinh thần đồng môn nhằm thắt chặt hơn nữa tình bằng hữu đang trải khắp năm châu bốn biển .
Web ÁiHữu ĐạiHọc KinhTế cdABCD cũng mong đây là đầu mối tìm kiếm thêm các cánh nhạn lạc bầy đang lưu lạc nơi phương xa , để giới thiệu vào diễn đàn Sân Vườn ÁiHữu ĐHKT của Yahoogroups (aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com) .
Web ÁiHữu ĐạiHọc KinhTế cdABCD rất mong các bạn đồng môn và thân hữu là khi viết và trao đổi với nhau xin miễn bàn luận về các chính kiến chính trị và tôn giáo . Chúng ta cùng ngồi chung một giàng đường đời , bỏ mũ bỏ nón bỏ áo của đời thường , cùng ôn lại những kỷ niệm thời học sinh sinh viên mài lung quần ghế của nhà Trường .
Để đọc được những hang chữ Việt có dấu đẹp như mơ , xin mời các bạn phải set up Web Browser của bạn để xem được Unicode (UTF-8) :   Internet Explorer > View > Encoding > Unicode (UTF-8) .
Web ÁiHữu ĐạiHọc KinhTế cdABCD cũng rất mong đón nhận các tin tức và các hình ảnh về các sinh hoạt của các bạn đồng môn , các bài viết về Trường xưa lối cũ , các bài ký sự , các dạng thơ văn , các bài hát sáng tác riêng cho thời chúng ta …. hoặc các góp ý xây dựng sửa đổi gì them bớt thì xin các bạn hãy gởi về địa chỉ emails DHKTcdABCD@gmail.com .
Trân trọng và cảm ơn .
Moderator AHDHKTcdABCD.