Buổi HọpMặt Truyền Thống Lớp Công Nghiệp & các Bạn năm 2013 đã được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 27/10/ 2013 vừa qua , tại Nhà Hàng ĐấtPhươngNam số 82 HuỳnhTịnhCủa Q3 Saigon ,từ 10g sáng đến .. chiều xỉn mới tan .
 Rất cảm ơn anh Trần Minh Nghiệp CN2 ở VĩnhLong và chị ĐoànThanhTân CN1 ở Saigon ; đã gởi cho xem các hình ảnh dưới đây :
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
Một lần nữa rất cảm ơn chị Tân và anh Nghiệp đã gởi cho xem hình . Ngoài ra còn nhiều hình nữa xin mời các bạn click vào đường link dưới đây để xem tiếp  :
https://plus.google.com/photos/117292593137737301344/albums/5948044233880275921?authkey=CMbJ74SM4dXXaQ
  Thank You và chúc các bạn đồng môn vạn sự cát tường .
    BQC.