Xin gởi đến các tấm hình files chụp tại Buổi Họp Mặt Liên Khoa mà sau đó 6 tấm hình này đã được rửa thành ảnh tặng cho tất cả các bạn và Thầy Cô có mặt trong hình chụp ; tiếp đến là phần chụp các Sinh Viên đã học với Cô Thúy và Thầy Lê Lương ; sau cùng là files của Picasa album có 306 tấm hình đã chụp trong ngày 27 tháng 10 năm 2012 vừa qua .

Hình Khoa Kế Hoạch :
Hình Khoa Thống Kê ;
Hình Khoa Vật Giá :
Hình Lớp Thống Kê Nông Nghiệp :
Hình chụp các bạn SV thuộc các Khoa bạn và thân hữu :
Hình chụp các anh chị em trong Ban Tổ Chức Ngày Họp Mặt 27/10/2012:
Phần 2 : Chụp riêng các SV học với Cô Thúy và Thầy Lương ( Khoa Thống Kê ):
IMG_5375-1
Hình Lớp TKNN:
Lớp TKNN chụp trước Nhà Hàng :
Phần 3 : tiếp theo dưới phần Forward là Album Picasa với 306 hình chụp Ngày Hop Mat này .
Xin click vào hàng chữ In màu đỏ View Album .
  Have a great day .
 Bùi Quốc Cường TKNN.
–From: Dung Nguyen <huunghi.cop@gmail.com> To: buiqcuong@yahoo.com Sent: Sunday, October 28, 2012 7:57 PM Subject: 28/10/2012 Kinh gui anh Cuong Nho anh gui nhung file hinh da chup cho co Nguyen Thi Kim Thúy Cam on anh
———- Forwarded message ———-
Subject: HọpMặt Khoa KH-TK-VG trưa 27/10/2012 (310…
Cuong Bui shared an album with you.
…and 306 more photos.

View album

Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn