You are here:Home-AHDHKT ÂuChâu

Lễ cầu siêu vong linh DiệpThịKimLoan VậtGiá2 ở Stratsbourg France

Tin và hình do chị TrầnThịNgọc Lan  KTTN1/CTKD9 ở Montréai Canada gởi : Rất cảm ơn nhiều nhiều lắm lắm vế Album Lễ Cầu Siêu hương linh DiệpThịKimLoan  . Bây giờ mình vẫn nghe văng vẳng tiếng nói của DiệpKimLoan trong điện thoại từ Strastbourg France gọi về Cali các buổi trưa hè nóng ... Mình đã từng đến [...]

2020-05-20T04:53:48-07:00AHĐHKT Strastbourg|Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ cầu siêu vong linh DiệpThịKimLoan VậtGiá2 ở Stratsbourg France

TảPíLù tại Lyon France: BùiDzũng BùiKường NamPhạm

Tháng 7 năm 2012 đã có buổi hội ngộ bỏ túi giữa Lớp ThươngNghiệp 1 Lớp VậtGiá 6 Lớp ThốngKê NôngNghiệp của Hệ CaoĐẳng ; mà cũng đại diện cho 3 trường phái : ĐH công Saigon LuậtKhoa 3 & ĐH tư LinhMục KinhThương MinhĐức & Trường Chùa VanHanh :

2020-05-20T04:53:49-07:00AHĐHKT Lyon|Chức năng bình luận bị tắt ở TảPíLù tại Lyon France: BùiDzũng BùiKường NamPhạm

BùiDzũng TN & PhạmThịNam VG gặp nhau tại Lyon

Chiều Chủ Nhật 1 tháng 7 năm 2012 tại Thành Phố Lyon của bạn Bùi Dzũng (TN1LK) trú trì đã gặp bạn Phạm Thị Nam VậtGiá 6 KinhThương Minh Đức : VợChồng BùiDzũng ở kinh đô đèn màu Lyon và chị PhạmThịNam VG6 Nụ cười của PhạmThịNam và anhchị Dzũng Bùi  

2020-05-20T04:53:49-07:00AHĐHKT Lyon|Chức năng bình luận bị tắt ở BùiDzũng TN & PhạmThịNam VG gặp nhau tại Lyon

GiáoSư VũQuốcThúc với tác phẩm: ThờiĐại của Tôi.

https://plus.google.com/photos/104892111179947946070/albums/5540535264524486289 http://s210.photobucket.com/user/AHDHKTcdABCD/library/GS%20VuQuocThuc%20ra%20mat%20sach%20o%20Paris http://s210.photobucket.com/user/AHDHKTcdABCD/slideshow/GS%20VuQuocThuc%20ra%20mat%20sach%20o%20Paris

2020-05-20T04:53:49-07:00AHĐHKT Paris|Chức năng bình luận bị tắt ở GiáoSư VũQuốcThúc với tác phẩm: ThờiĐại của Tôi.

Lên chức ÔngBà Ngoại ở Lyon France : DzũngBùi TN/LK

Hélô Ông Ngoại Dzũng Bùi TN/LK ở Lyon hoa lệ ; Xin được gởi lời chúc mừng anhchị BùiDzũng nay chính thức lên chức ÔngBà Ngoại vào ngày thứ hai 10 tháng 5 năm 2010 vừa qua . Chúc mừng cháu gái Emma Fevre chính thức chào đời nặng ba ký bẩy , chúc Cháu Emma bú [...]

2020-05-20T04:53:50-07:00AHĐHKT Lyon|Chức năng bình luận bị tắt ở Lên chức ÔngBà Ngoại ở Lyon France : DzũngBùi TN/LK