Thưa các bạn đồng môn Đại Học Kinh Tế hệ Cao Đẳng và các Khóa Ka Kb Kc Kd ;

Danh Sách của các Cựu Sinh Viên ĐạiHọc KinhTế này được dựa vào Quyển Kỷ Yếu Cựu Sinh Viên Đại Học Kinh Tế phát hành vào tháng 10 năm 1996 , do Xí Nghiệp In Số 2 đường MạcThịBưởi Quận 1 TP HCM in 4000 bản .
Do đó trong quá trình đánh máy lại và có dò xem lại chỉnh sửa theo bản in Quyển KỷYếu , nếu có gì sai sót hoặc bỏ dấu sai thì mong các bạn đồng môn góp ý sửa lại cho đúng . Thêm nữa để cho phong phú và sinh động cho danh sách Lớp cũ Trường xưa , mong được các bạn đồng môn và thân hữu gởi các hình ảnh chụp về Lớp cũ của mình .
Xin gởi hình ảnh và những góp ý xây dung về địa chỉ : DHKTcdABCD@gmail.com .
(emails: dhktcdabcd@gmail.com ).

Trân trọng cảm ơn .