Thưa các bạn đồng môn ÁiHữu ĐạiHọcKinhTế ;
Trong cuộc sống đời thường hằng ngày chúng ta vẫn có nhiều niềm vui muốn chia xẻ và cả những nỗi buồn đau khổ cần được chia vơi …  Xin được mở thêm các Mục Tin Nội Bộ của chúng ta :
+ Dân TảPíLù lên Xe Bông hoặc bước thêm bước nữa .. tạm gọi là 
Để Tình Nhân Kết Đôi .
+
 Dân TảPíLù lên chức suôi gia, làm lễ xui gia, kết mối thông gia .. tạm gọi là  Đã lên chức làm suôi
+
Dân TảPíLù lên nằm Xe Tang để ra đi xa từ giả cuộc chơi .. tạm gọi là Đời đã xanh rêu