Vào lúc 12 giờ trưa thứ bẩy 27 tháng 10 năm 2012 , tại NhàHàng ĐoànViên đường HuyềnTrânCôngChúa Quận 1 Sàigòn ; đã chính thức khai mạc Buổi HọpMặt Chào Mừng 36 năm Ngày Thành Lập Trường ĐạiHọc KinhTế (27/10/1976 – 27/10/2012) .

 IMG_3511.jpg
Cổng CLB Đoàn Viên : Lớp TKNN chung chung trước nhà hàng
 IMG_5165.jpg
Các cháu trong ban tiếp tân …
 IMG_5233.jpg
Lớp TKNN xin đươc chụp chung trước với Thầy Cô …
 IMG_5227.jpg
 IMG_5242.jpg
Anh Trần Thừa Kế Hoạch tuyên bố ly do khai mạc …
 IMG_5247.jpg
Anh Dư Quang Nam Khoa Thống Kê Trưởng Ban Tổ Chức
 IMG_5253.jpg
Giáo Sư Trần Đình Bút phát biểu với các Cựu Sinh Viên ĐHKT
 IMG_5258.jpg
 IMG_3548.jpg
Chị Lê Thị Tiếng TKTN đại diện tặng quà cho Quý Thầy Cô
 IMG_5260.jpg
 IMG_5264.jpg
Khoa Kế Hoạch chụp chung Khoa với Thầy Cô
 IMG_5267.jpg
Khoa Thống Kê
 IMG_3558.jpg
Lại khoa thống kê nữa
 IMG_3558.jpg
Lớp Thống Kê Nông Nghiệp
 IMG_3560.jpg
Khoa Vật Giá
 IMG_5271.jpg
Các Khoa khác và thân hữu …
 IMG_5274.jpg
Các bạn trong Bạn Tổ Chức
 IMG_3564.jpg
Do yêu cầu của Cô Thúy và Thầy Lê Lương , các cựu SV Khoa Thống Kê chụp lại
 IMG_3567.jpg
 IMG_5373.jpg
 IMG_5375.jpg
Vợ chồng Nguyễn Văn Bính TKXDCB & Nguyễn Ngọc Tâm TKNN
 IMG_5390.jpg