Tấm hình kỷ niệm của Nguyễn Hà Bình (BìnhDơ) Tổ 5 của Lớp ThốngKê TổngHợp hệ CaoĐẳng với bạn Huỳnh Tấn Dĩnh nguyên Lớp Trưởng Lớp ThốngKê TổngHợp tại thành phố Houston của tiểu bang Texas .
Bạn Nguyễn Hà Bình là Cựu SV KinhThương MinhĐức còn Xếp Dzĩnh chắc là SV ĐạiHọc LuậtKhoa Saigon ?
Được biết vào ngày 15 tháng 10 năm ngoái 2012 , bạn Nguyễn Hà Bình TKTH KB và bà xã Nguyễn Bích Ngọc  Lớp KếToánThươngNghiệp 1/CTKD 10 đã định cư ở tiểu bang North Carolina (NC) tại ThànhPhố Charlotte đường Abbeydale số zipcode 28205 .
Giữa năm 2013 , bạn Ngô Văn Tòng TKTH ở LongXuyên VN đã đến ThànhPhố Charlotte của NorthCarolina ăn đám cưới mà không gặp được bạn NguyễnHàBình . Hy vọng qua bản tin này thì năm sau anh NgôVănTòng sẽ tìm kiếm ra bạn BìnhDơ tại TP Charlotte qua bản tin này.