On Tuesday, January 14, 2014 4:51 PM, Trinh Nha <trinhnhadalat@yahoo.ca> wrote:

Wow đông vui và nhiều thức ăn ngon quá .! chừng nào về VN vậy Bích Tâm ui?
Sang mỹ mà đến vùng Cali thì tuyệt vời ,chẳng biết tuyết và lạnh như ở Canada đâu .
Ở lại ăn tết luôn bên mỹ đi .Mấy thuở đi xa ,đi hết nuóc mỹ cho đáng nhé Bính Tâm .
Gần Tết ta rồi .Chúc các bạn năm mới vui khoẻ,bình an ,phước hạnh .Trinhnha

On Tuesday, January 14, 2014 11:35 AM, Vuong Tran <vuong.d.tran@gmail.com> wrote:

Hình Chụp tại nhà Trần Thành hôm 1/12/14 nhân dịp Hữu(Bạch Kim), vợ chồng Bính&Ngọc Tâm, và Tuyết(San Jose)​​

​ ghé thăm Nam California​.

​ Hôm 1/12/14Inline image 7Inline image 13Inline image 12Inline image 11Inline image 10Inline image 9Inline image 8Inline image 1Inline image 6Inline image 5Inline image 4Inline image 3Inline image 2