ĐỗĐoanTrang TKCN/CTKD ĐàLạt ghé thăm WeaselCoffee của QuốcMinh KH.

Bạn ĐỗĐoanTrang Lớp ThốngKêCôngNghiệp /CTKD 10 ThụNhân Đàlạt đã ghé thăm TrạiHầm Weasel Coffee của LS Nguyễn Quốc Minh KếHoạch/LK trong những ngày mới thành lập chuẩn bị khai trương :