Cuong Bui <buicuongquoc@gmail.com>
Date: Tue, Jan 1, 2019 at 2:36 PM
Subject: CàFê cuối năm tại Gypsy ở LittleSaigon Nam California.
To: AH DHKT <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com>

 

Hello các bạn đồng môn AHĐHKTcdABCD ;

Cuối tuần qua tại Coffee Gypsy trong Catinat plaza ở LittleSaigon của Quận Cam ; hai bạn Chu Quỳnh Nam TKTK và Đỗ Quang Ninh TKTH đã từ phía Bắc California chạy xuống Orange county để ăn tất niên với Nhóm TảPíLù ĐH KinhThế thới CẳngĐau ; đã khoản đãi đồng môn Cà fê sáng tại quán của Lư Văn Dũng TKTN (Dzũng Gypsy KinhThương MinhĐức).

Ngoài BànhVănLan TKTH , BửuTịnh KH , LêNgọcTánh NH , BùiNgọcTiến NH , TrầnĐứcVượng TKNN ,kẹt công tư chuyện vắng mặt chưa ra kịp … thì có TrầnThuDũng KH , DươngTriềuKhải KH , TrầnVănThành TKTN , BùiQuốcCường TKNN , Đinh Bạc Sơn LuậtKhoa2/SưPhạm , …

Cảm ơn bạn Chu Quỳnh Nam TKTH/LK đã khoản đãi bữa Cà Phê cuối năm 2018.

Thank you các bạn đã từ xa về thăm Litteo Sài ghềnh .

BQC.

ĐỗQuangNinh TKTH/LK + ChuQuỳnhNam TKTH/LK + DươngTriềuKhải KH/LK +

ThuDũng = KếHoạch

DSCF9693.jpg

Lư Văn Dũng TKTN/KTMĐ chủ quán Gypsy trong Catinat plaza đường Bolsa 

DSCF9686.jpg

NinhĐỗ + NamChu + KhảiDương + DũngTrần + CườngBùi

DSCF9690.jpg

DSCF9692.jpg

TrầnThuDũng KH với các bạn cựu HS VõTánh NhaTrang

DSCF9689.jpg

DSCF9694.jpg

DSCF9697.jpg

DSCF9699.jpg

Đỗ Quang Ninh TKTH/LuậtKhoa ở SanJosé hạ sơn đại náo LittleSaigon.

DSCF9701.jpg