Hello các AHDHKTcdABCD & ĐHVH ;

  Chúc mừng các bạn TảPíLù đã có buổi tối HọpMặt TânNiên 2014 và TấtNiên ta taị Austin Texas .
Bây giờ là 11:11 pm 18Jan2014 giờ California trong khi đó là 1:11am sáng chù nhật 19Jan2014 của Austin , mà các bạn vẫn chưa chịu dứt cuộc vui vì … vì…. dzui quá trời …
Photo
Xin gởi vài tấm hình nóng hổi vừa thổi vừa xem . Cảm ơn gia chủ NguyễnNamHùng&TrúcMai đã welcome mọi người .
Từ trái sang phải : VợChồng VõThànhẨn Khxh6/NgoạiHối1 & Thư (ẨnFrizé) ; VợChồng HuỳnhThanhÚt LK/Tknn & Huệ ; NguyễnVănHùng TriHành/Tknn (HùngNasa) ; TrầnHậuHữu Khxh6/Tkcn (HữuBạchKim) ; BùiThịTiếtSương Khxh8 & TrầnCôngMinh Khxh6 (MinhBóngBàn) ; TrầnViếtDanh LK/KH (DzanhRâu) ; NguyễnMạnhHùng MinhĐức/Tktn (HùngQuắn) ; NguyễnNamHùng Khxh7 (HùngAustin)
NguyễnTrúcMai (BàXã NamHùng Khxh7) ; anhchị Ẩn&Huệ Khxh6 ; anhchị Út&Thư Tknn ; HùngNasa Tknn ; TrầnHậuHữu BạchKim Khxh6 ; anhchị Minh&Sương Khxh6&Khxh8 ; NguyễnMạnhHùng Tktn ; TrầnViếtDanh KH
Chị Huệ bàxã ẨnFrizé (Austin) + chị Thư bàxã ÚtHuỳnh (Houston) + NguyễnNgọcTâm LK/Tknn bàxã NgVănBính Lk/Tkxdcb (Saigon) + NguyễnVănHùng TH/Tknn (Houston) + NguyễnMạnhHùng MĐ/Tktn (Austin) + TrầnViếtDanh Lk/KH (Houston)
   TrầnCôngMinh Khxh6 (Houston) + BùiThịTiếtSương Khxh8 (Saccramento) + VõThànhẨn Khxh6 (Austin) + HuỳnhThanhÚt Lk/Tknn (Houston) + TrầnHậuHữu Khxh6/Tkcn (NewYork)
Anh VõThànhẨn (ẨnFrizé) Khxh6/NgoạiHối1 & chị Huệ
Anh HuỳnhThanhÚt Lk/Tknn (PaulÚt) & chị Thư
BùiThịTiếtSương Khxh8 (SươngSaccramento) & TrầnCôngMinh Khxh6 (MinhBóngBàn Houston)
NguyễnTrúcMai phunhân NgNamHùng Khxh7 & BùiThịTiếtSương Khxh8
Dân VạnHạnh HiệpChủngQuốc :
NgNamHùng Khxh7 Austin + TrầnCôngMinh Khxh6 Houston + BùiThịTiếtSương Khxh8 Saccramento  + VõThànhẨn Khxh6 Ausitn + TrầnHậuHữu Khxh6 NewYork + TrầnViếtDanh Khxh7 Houston .
Khxh6 Nữu Ước và Khxh8 Saccramento : Mái tóc đen huyền và bạch kim

https://plus.google.com/photos/117292593137737301344/albums/5970485873819044689?authkey=CMKuqaPJj8eBSQ
On Wednesday, January 15, 2014 7:56 PM, CUONG BUI <buiqcuong@yahoo.com> wrote:
      Hello các bạn TảPíLù AHDHKT và các bạn VanHanh ;
   Nhân dịp đầu năm 2014 , gia đình hai bạn NguyễnNamHùng&NguyễnTrúcMai ở Austin Texas , mở cửa chào đón phái đoàn Houston (DzanhRâu + CôngMinh + PaulÚt + HùngNasa…) phái đoàn NewYork do TrầnHậuHữu cầm đầu , phái đoàn SaigònLớn do Nguyễn NgọcTâm đaị diện… kéo về Austin Texas ; để hội ngộ với VợChồng DanyHùng&TrúcMai , gặp lại NguyễnMạnhHùng (HùngQuắn) và VõThànhẨn (ẨnFrizé) và các bạn TảPíLù khác nữa .
  Thời gian : 6giờ chiều thứ bẩy 18 tháng 1 năm 2014 tại tư gia của Hùng&Mai tại Austin Texas .
  Xin gọi cell phone của TrầnViếtDanh Râu 1.281.685.1789 để biết thêm chi tiết và hỏi đường .
      Trân trọng kính mời .
      TBTC: DzanhRâu