Sơ Lược về Trường Đại Học Kinh Tế

Trường Đại Học Kinh Tế  TPHCM trước năm 1975 là Khoa Luật thuộc Viện Đại Học Sài Gòn đào tạo bậc Cử Nhân và Tiến Sĩ các ngành Luật và Kinh Tế . Sau năm 1975 , Trường tiếp nhận các Sinh Viên Luật , XãHội, ChínhTrị, KinhTế, ThươngMại   từ năm thứ 2 trở lên của [...]