You are here:Home-AHDHKT HoaKỳ-AHDHKT NewYork

Ngọn xanh ngọn đỏ lung linh ở NữuƯớc

 Thưa các bạn TảPíLù ;  NewYork ngọn xanh ngọn đỏ cũng gần giống như thành phố Lyon đèn màu lung linh của France ; Vợ chồng NguyễnVănBính & NguyễnNgọcTâm đã thưởng thức đêm đèn muôn màu của Nữu Ước . Không biết các tấm hình dưới đây đã được lung linh đèn chớp tắt mà các bạn có thấy [...]

2020-05-20T04:53:40-07:00AHDHKT NewYork|Chức năng bình luận bị tắt ở Ngọn xanh ngọn đỏ lung linh ở NữuƯớc

NewYork đón tiếp Sweetheart NgọcTâm&Bính

   Thưa các bạn TảPíLù ;   Do tình trạng OanhTạcNet chậm như rùa , trước mắt xin gởi tấm hình chụp ở New York : Vợ chồng NguyễnVănBính Tkxdcb & NguyễnNgọcTâm Tknn và chủ nhà anh TrầnHậuHữu BạchKim TKCN .  Hide message history    On Thursday, December 26, 2013 4:04 PM, Huu Tran (Google+) [...]

2020-05-20T04:53:40-07:00AHDHKT NewYork|Chức năng bình luận bị tắt ở NewYork đón tiếp Sweetheart NgọcTâm&Bính

TrầnHậuHữu TKCN/KHXH6 (HữuBạchKim) tại NewYork

Gởi các bạn xem các hình ảnh sinh hoạt ở New York với TrầnHậuHữu (Hữu BạchKim) cựu SV ĐHKT Lớp ThốngKêCôngNghiệp , cựu SV Viện ĐH VạnHạnh Khxh6 : + Tham gia biểu hay bửu tình xuống đường cầm affiche đòi hỏi iêu sách : Lễ Thank's Giving diễn hành xe Hoa tại NewYork : [...]

2020-05-20T04:53:41-07:00AHDHKT NewYork|Chức năng bình luận bị tắt ở TrầnHậuHữu TKCN/KHXH6 (HữuBạchKim) tại NewYork