You are here:Home-AHDHKT ÂuChâu-AHĐHKT Lyon

TảPíLù tại Lyon France: BùiDzũng BùiKường NamPhạm

Tháng 7 năm 2012 đã có buổi hội ngộ bỏ túi giữa Lớp ThươngNghiệp 1 Lớp VậtGiá 6 Lớp ThốngKê NôngNghiệp của Hệ CaoĐẳng ; mà cũng đại diện cho 3 trường phái : ĐH công Saigon LuậtKhoa 3 & ĐH tư LinhMục KinhThương MinhĐức & Trường Chùa VanHanh :

2020-05-20T04:53:49-07:00AHĐHKT Lyon|Chức năng bình luận bị tắt ở TảPíLù tại Lyon France: BùiDzũng BùiKường NamPhạm

BùiDzũng TN & PhạmThịNam VG gặp nhau tại Lyon

Chiều Chủ Nhật 1 tháng 7 năm 2012 tại Thành Phố Lyon của bạn Bùi Dzũng (TN1LK) trú trì đã gặp bạn Phạm Thị Nam VậtGiá 6 KinhThương Minh Đức : VợChồng BùiDzũng ở kinh đô đèn màu Lyon và chị PhạmThịNam VG6 Nụ cười của PhạmThịNam và anhchị Dzũng Bùi  

2020-05-20T04:53:49-07:00AHĐHKT Lyon|Chức năng bình luận bị tắt ở BùiDzũng TN & PhạmThịNam VG gặp nhau tại Lyon

Lên chức ÔngBà Ngoại ở Lyon France : DzũngBùi TN/LK

Hélô Ông Ngoại Dzũng Bùi TN/LK ở Lyon hoa lệ ; Xin được gởi lời chúc mừng anhchị BùiDzũng nay chính thức lên chức ÔngBà Ngoại vào ngày thứ hai 10 tháng 5 năm 2010 vừa qua . Chúc mừng cháu gái Emma Fevre chính thức chào đời nặng ba ký bẩy , chúc Cháu Emma bú [...]

2020-05-20T04:53:50-07:00AHĐHKT Lyon|Chức năng bình luận bị tắt ở Lên chức ÔngBà Ngoại ở Lyon France : DzũngBùi TN/LK