You are here:Home-Để Tình Nhân Kết Đôi

Anh dã ti`m em khắp tứ phương

Yêu nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà Mẹ hỏi .. qua cầu gió bay Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quí phong ba cũng lieu Vi` : Anh khong the song 1 ngay khong yeu Em Anh [...]

2020-05-20T04:53:38-07:00Để Tình Nhân Kết Đôi|Chức năng bình luận bị tắt ở Anh dã ti`m em khắp tứ phương

Tình là mình thành nhớ thương nhau

Tình là một truyện muôn màu Tình là mình thành vui thật mau Tình là một bài thơ sầu Tình là mình thành nhớ thương nhau Tình đẹp tựa mùa thu vàng Tình mình nhiều mộng ước mênh mang Tình là một chuyện huy hoàng Tình là mình thành nhớ hoang mang Yêu nhau đi [...]

2020-05-20T04:53:41-07:00Để Tình Nhân Kết Đôi|Chức năng bình luận bị tắt ở Tình là mình thành nhớ thương nhau

TiệcCưới TrầnMạnhHùng&HoàngOanh KH/CTKD10 tai Saigon 26thang9nam2012

Anh chi co 1 tinh yeu thu nhat ........ 1 Nga`y chi co 1 lan mat troi len thien dinh , 1 Tua^`n chi co 1 ngay Chu nhat 1 Tha'ng chi co 1 de^m trang tron 1 Na<m chi co 1 ngay sinh nhat 1 Do*`i chi co 1 ngay dam cuoi  ..... From: [...]

2020-05-20T04:53:49-07:00Để Tình Nhân Kết Đôi|Chức năng bình luận bị tắt ở TiệcCưới TrầnMạnhHùng&HoàngOanh KH/CTKD10 tai Saigon 26thang9nam2012