You are here:Home-Hình Xưa

Lớp KinhTế Thương Nghiệp khóa KB (1982-1983) liên hoan ở Khách Sạn Saigon thời bao cấp

On Monday, August 6, 2018, 5:30:43 PM PDT, huong ward huongward@yahoo.com.au [aihuuDHKTcdABC] <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> wrote:       [Attachment(s) from huong ward included below] Anh Cuong oi   Anh Hoang Tri Dung bao? H  vao SPAM , th`i moi kham pha ra la thu emails cau Nho"m chui  vao day yen nghi giac nghin thu !!!   [...]

2020-05-20T04:53:35-07:00Hình Xưa|Chức năng bình luận bị tắt ở Lớp KinhTế Thương Nghiệp khóa KB (1982-1983) liên hoan ở Khách Sạn Saigon thời bao cấp

Hình Xưa : Lớp Vật-Giá 3 hệ CaoĐẳng 1975-1977

Cảm ơn anh Hà Ngọc Thêm lớp VậtGiá 3 đã gởi hình . On Monday, November 4, 2013 1:24 AM, Thêm Hà Ngọc <them.ha@chonvn.com> wrote: Dear Bùi Quốc Cường Rất hoan nghênh website ái hữu dhktcdabcd tạo điều kiện cho anh em liên hệ nối nhịp cầu thân ái nhớ những kỷ niệm xưa. Nhờ [...]

2020-05-20T04:53:42-07:00Hình Xưa|Chức năng bình luận bị tắt ở Hình Xưa : Lớp Vật-Giá 3 hệ CaoĐẳng 1975-1977

Hình Xưa : Thống Kê K. A

  Bản chú thích Họ Tên dưới đây có phần sai một số các bạn .... ------------------------------------------------------------------------ THUONG VU [mailto:vuvathuong@gmail.com] Envoyé : vendredi 21 octobre 2016 09:13À : Cuong Bui Quốc; dzung bui; DZUNG BUIObjet : HINH THOI VC Anh Cường và anh Dzũng mến Gởi anh vài tấm hình ngày xưa mà tôi có để anh đưa lên diễn đàn [...]

2020-05-20T04:53:43-07:00Hình Xưa|Chức năng bình luận bị tắt ở Hình Xưa : Thống Kê K. A