Thưa các bạn TảPínLù của SânVườn AíHữu ĐạiHọc KinhThế ! Cuối tuần qua , không biết tìm lý vo gì để tụ tập gom độ , nhằm tập họp các gương mặt TảPínLù trong thế giới ảo OanhTạcNet, xuất hiện đời thưòng lai rai cụng ly làm vài ve điểm tên …  May quá bạn Bửu Tịnh Lớp KếHoạch có chuyện làm Em Xi  , nên vội vã réo gọi vài tên Tảpínlu GardenGrove đến quán Bến Ngự để chụp hình rồi dzông !!!

Bửu Tịnh KH + TrầnThuDũng KH   +  LêQuýMinh VG +  TrầnVănThành TKTN + Chị Hương Tennis
BQC + Bửu Tịnh + TrầnThuDũng + LêQuýMinh + TrầnVănThành Lênin.
Chị NguyễnThịCứ Cựu NV VP KHXH ĐH VanHanh + TrầnThịLamGiang Khxh4 ( đến nhận sách của NhàVăn NgĐứcMinh) +
TrầnThuDũng +  Thầy ….. + LêninTrầnVănThành
AnhChị HạnhCư + Chị QuỳnhGiao + ThuNga
QuốcCưòng + BửuTịnh + TrầnThuDũng + HọaSĩ LêThúyVinh phu nhân BửuTịnh + LêQuýMinh + TrầnVănThành
NguyễnThịCứ & TrầnThịLamGiang
MC Bửu Tịnh đang làm việc tại Bến Ngự ở GardenGrove OrangeCounty SouthCalifornia Usa
Bác Thành Lênin đang diễn thuyết về EM XI  với Hương nào cũng là Hương !
Have a great day & Thank You anhchi BửuTịnh & ThúyVinh .
Sorry hai bạn LêQuýMinh và TrầnThuDũng vì giờ Ventianne lèo ơi là lèo làm hai bạn đúng bọi fải dzìa sớm