Hello các bạn TảPíLù AHĐHKTcdABCD ;
   Trong khi Miền Nam Cali tại LittleSaigon kiếm trứng chọi nhau nhân dịp TrầnHậuHữu TKCN/KHXH6 sang thăm Orange County ; thì bên Houston Texas cũng không kém gì với các dzanh thủ bia bọt kéo nhau đến nhà ChủTịch Hội Ăn Nhậu Texas là bạn TrầnViếtDanh (KH/LK) , tụ họp ăn mừng Lễ Easter liên hoan Crawnfish ; xin gởi vài tấm hình trong buổi tụ họp tại Houston Texas :
Cảm ơn DzanhRâu đã cho xem hình , và cũng xin nói nhỏ và ngợi khen là bạn DzanhRâu có tài nuôi chăm sóc đệ nhất phu nhân Mai đẹp hẳn ra …… trên cả tuyệt vời !
Photo    Photo
Photo Photo
Photo Photo
Photo Photo


Photo  Photo
Photo  Photo
Photo  Photo
Photo       Photo|
On Tuesday, April 22, 2014 9:44 AM, Danh Tran (Google+) <noreply-9a5da0e6@plus.google.com> wrote:
Danh Tran shared this with you. Mute Danh Tran to stop receiving notifications from him. Mute updates to this post. This notification was sent to buiqcuong@yahoo.com; Go to your notification delivery settings to update your address. Unsubscribefrom these emails.
You can’t reply to this email. View the post to add a comment.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USAMe Hello các bạn TảPíLù AHĐHKTcdABCD ; Trong khi Miền Nam Cali tại LittleSaigon kiếm trứng chọi nhau nhân dịp TrầnHậuHữu TKCN/KHXH6 sang thăm Orange County ; thì bên Houston

Apr 22