Hình ảnh họp mặt Mùa Xuân Sydney tại nhà Quỳnh Hương (Sat 13/11/2021)

Thưa các Bạn của trong và ngoài thân mến ,     Trời phạt cả thế giới , không chỉ riêng Sydney / thành phố mến yêu  : hơn 3 tháng phong tỏa  ! Sau cơn mưa trời lại sáng  , H đã hẹn đuoc gặp Phe Ta Sydney vào thư Bẩy ngày 13 tháng 11 năm 2021 vừa qua như [...]