Happy Thank’s giving Saigon

Cuong Quoc cuongquocdhkt@gmail.com [aihuuDHKTcdABC] <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> To aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com 1953nguyenvanduc@gmail.com akiraminhtran@yahoo.com chungsac@yahoo.com.vn cuuthanhmai@yahoo.com and 35 more... 24 Nov at 10:30 AM   Hello các bạn lớp TKNN và Ái Hữu ĐHKTcdABCD ; Vừa qua gia đình chị Chung Thị Sắc TKNN/LK đã mời các bạn cựu SV Lớp TKNN đến tư gia tại Khu Hiệp Bình Chánh [...]