buổi họp mặt cựu SV ĐH KinhTế tại SanJosé Bắc California 16Thang3-2019

Click here to watch the movie "CaoDang KinhTe 16March2019 San Jose North California"   On Tuesday, March 12, 2019, 6:58:58 PM PDT, CUONG BUI buiqcuong@yahoo.com [aihuuDHKTcdABC] <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> wrote:   Hello các bạn đồng môn tại Nam California ; Xin gởi đến các bạn chương trình họp mặt ÁiHữu ĐHKT tại San José Bắc California : [...]