Tạm biệt anh Phạm Bằng Tường

On Friday, 24 February 2017, 13:28, "Cuong Bui buicuongvh222@gmail.com [aihuuDHKTcdABC]" <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> wrote: Thưa quý anh chị VH đồng môn và thân hữu ;   Tháng giêng năm Đinh Dậu đã ập đến những cơn mưa nặng hạt kẻm theo giông bão đang diễn ra khắp tiểu bang California làm cho các cư dân Vạn Hạnh [...]