Hello các bạn tham dự Ngày Đi Bộ Gây Quỹ Học Bổng cho HọcSinh nghèo ở ViệtNam ;

 Năm nay 2013 , Hội Hỗ Trợ Giáo Dục VạnHạnh (VHEF) tổ chức những buổi đi bộ gây Quỹ HọcBổng cho HọcSinh nghèo hiếu học ở ViệtNam , chương trình Đi Bộ vượt cầu GoldenGate  SanFrancisco Bắc California vào ngày ChủNhật này 9 tháng 6 từ 10:30 giờ sáng đến 2:00 giờ trưa  được dự trù tính toán với thời tiêt gần như tuyệt hảo cho ngày đi bộ này .
 Chúc mừng các bô lão kiện tướng tham dự kỳ đi bộ lần này đoạt giải guiness VH với ba vòng ( sáu lần ) vượt Kim Môn Kiều .
Trong thời gian hồi hộp chờ đợi xem ai đoạt giải kiện tướng năm nay , xin mời các bạn xem lại các hình ảnh của Walk-A-Thon năm 2010 tại Cầu Golden Gate .
 photo IMG_3275-1.jpg
 photo IMG_3269.jpg
GS LeHuong photo IMG_3257.jpg
 photo IMG_3291.jpg
Co Huong photo IMG_3249.jpg
WalkAThon photo IMG_3265.jpg
 photo IMG_3264-1-1.jpg
 photo IMG_3275.jpg
GoldenGate
 photo IMG_3273.jpg
 photo IMG_3281-1.jpg
XuatPhat photo IMG_3288.jpg
 photo
 IMG_3296.jpg
 photo IMG_3297.jpg
 photo IMG_3294.jpg
 photo IMG_3267.jpg
 photo IMG_3262.jpg
 photo IMG_3281.jpg
 photo IMG_3284.jpg
 photo IMG_3256.jpg
 photo IMG_3246-1.jpg
 photo IMG_3244.jpg
 photo IMG_3394.jpg
 photo IMG_3393.jpg
 photo IMG_3273-1.jpg
 photo IMG_3288-1.jpg
RungTuongLongNga photo IMG_3246.jpg
 photo
 IMG_3263.jpg