Do mái đầu bạch kim , nên bạn TrầnHậuHữu chỉ già lúc trẻ và phẻ phơi phới khi tuổi sắp hưu , xin mời các bạn xem các hình ảnh đối chứng dưới đây :
Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Hữu Anh và Hữu Em
Photo

HữuHậu em và HữuHậu Anh
Photo

Photo

Photo

PhotoPhoto

Photo

PhotoPhoto

Photo