Thưa các bạn TảPíLù ĐạiHọcKinhTế ;
Chiều thứ sáu 6 tháng 12 năm 2013 tại nhà của bạn TrầnĐứcVượng TKNN/LK ở GardenGrove của Orange County ; nhóm bạn hữu TảPíLù ở Nam California đã tổ chức họp mặt bỏ túi đột xuất gặp vợ chồng bạn TrầnĐìnhPhương Cựu SV ĐH VH Khxh6 và Cựu SV ĐHKT Khoa CôngNghiệp Lớp CôngNghiệp 1 ở Saigon sang chơi ; do lịch MỹDuKý của hai bạn Phương&Thuý chật kín từ LasVegas NamBắc Cali , Chicago, Florida .. nên thơì gian gặp nhau hơi bị eo hẹp , may có bạn LêNgọcTánh réo gọi mọi người về tụ họp gặp lại bạn xưa tuy mới nhưng cũ xì :

ẢnhẢnh

ẢnhẢnh

ẢnhẢnh

ẢnhẢnh

ẢnhẢnh

ẢnhẢnh

ẢnhẢnh

ẢnhẢnh

ẢnhẢnh
ẢnhẢnh

ẢnhẢnh