You are here:Home-SinhHoạt Từ Thiện-TKNN ở BìnhDương thăm Trại nuôi bệnh tâm thần ở TânUyên

TKNN ở BìnhDương thăm Trại nuôi bệnh tâm thần ở TânUyên

  Nhân dịp Lễ Phật Đản vừa qua một số các bạn TKNN ( DươngThịNguyệt + Nguyễn Lệ Khanh + BùiQuốcCường ..) đã rủ nhau kết hợp lên Huyện Tân Uyên Tỉnh Bình Dương cùng với Nhóm Từ Tâm Bình Dương làm công việc từ thiện giúp cho hơn một ngàn bốn trăm bệnh nhân bị bệnh tâm thần tại Trung tâm ĐiềuDưỡng TâmThần TânĐịnh .
 Các bệnh nhân được phân ra 5 trại theo giới tính và mức độ bệnh nặng hay nhẹ , mỗi phần quà tặng gồm có bánh kẹo sữa đậu và đôi dép …
 Xin được gởi hình tuần tự theo các Trại của Trung Tâm Điều Dưỡng :
2020-05-20T04:53:47-07:00SinhHoạt Từ Thiện|Chức năng bình luận bị tắt ở TKNN ở BìnhDương thăm Trại nuôi bệnh tâm thần ở TânUyên