Nhờ Egroups ÁiHữu ĐạiHọc KinhTế CD ABCD @ thì mới biết được bạn Lê Mỹ Thắng cựu SV ĐH KT Khoa VậtGiá KB , cựu SV ĐH LuậtKhoa Saigon , đã từng sang Mỹ du ký thăm gia đình họ hàng , nhưng không biết quanh đây đều có dân TảPíLù AHĐHKT mai phục hầu tiếp chit chát nơi quê xa xứ người . Xin mời các bạn xem hình bạn Mỹ Thắng năm 2013 và MỹThua của năm 2003 : Sao vẫn thấy bạn Mỹ Thắng cũng vậy cà : Trẻ mãi hỗng có già như tụi này … hi… hi… hi…
Chị LêMỹThắng VG/LK ở trước khu phố Little Saigon thủ đô của người Việt Tỵ Nạn tại Orange County Nam California Usa năm 2003 .

Chị LêMỹThắng chụp trước Tòa Nhà QuốcHội Capitol Mỹ tại Washington D.C. thủ phủ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ .

Chị LêMỹThắng VáGiật bước vào tuổi về nghỉ xả hơi tại Bờ Kè Sông Hàn ở ĐàNẵng ViệtNam 2013 .

Vẫn nụ cười xởi lởi nhiệt tình vui vẻ trẻ trung như thuở mài lủng ghế Giảng Đưởng Luật Khoa Saigon xa xưa …