Hello các bạn Ái Hữu Đại Học Kinh Tế Tapilu ;
  Cuối tuần qua của tháng 5 năm 2013 , tại Quán số 4 LýThuờngKiệt SàiGòn , các bạn TảPíLù đã chính thức chia tay với anh Dzanh Râu (Trần Viết Danh KH) về lại xứ CaoBồi TếchXịt và nhân tiện đón bạn Lê Quý Minh (Minh CôngTử VậtGiá2 CaoĐẳng + VậtGiá3 KB) , rồi đến gần nửa khuya đón TràViệtHùng Tknn (Hùng Chàm Ít nguời) ở Cà Mau về họp Thành Phố .
Xin gởi vài tấm hình để các bạn nhận ra các bạn ” lão ” tả pí lù …
Trần Viết Danh Lớp Kế Hoạch 2 ở Houston Texas và Lê Quý Minh Lớp Vật Giá 2 ở Nam California.
Bùi Quốc Cuờng TKNN và Lê Quý Minh Vật Giá đều ở Los Angeles Nam California Usa.
Hồ Trầm Tuấn Phuơng TKXDCB và Truơng Đình Cư Vật Giá 1
3 tên Mẽo gốc Dziệt : Cuờng Bùi + Dzanh Râu + Quý Minh đều sinh ở Bắc Kỳ
Lê Quý Minh VG và Hồ Trầm Tuấn Phuơng Tkxcb
Phương TKXCB + Cư VG + TrầnHữuTrung TKTH + Cường TKNN + Dzanh KH + Minh VG
Quốc Cuờng + Dzanh Râu + Quý Minh + TuấnPhương
Dzanh Râu KếHoạch + Minh CôngTử VậtGiá
TrầnHữuTrung TKTH + BùiQuốcCường TKNN  + HồTrầmTuấnPhương TKXDCB
Phương + Cư + DzanhRâu + 3Niên + Cuờng + Trung PhúNhuận
Trần Viết Danh KH + Nguyễn Văn Quang VậtGiá 6 .
Tay trong vòng tay , Dzanh Râu khèo tay Quang Cống
DzanhRâu + Quang Cống + Phương Đà Điểu + Cư Cụt + Cuờng Gà + Niên Bạc Đạn + Trung PhúNhuận
Chia tay và chỉ còn ba tiếng nữa thôi để lên máy bay về Houston …
Trà Việt Hùng TKNN Cà Mau với Nguyễn Văn Quang Vg (QuangCống)
Trung ThốngKê + QuangCống + CuờngGà + HùngTrà
Hùng Chàm + Quang Cống + Phương Khatraco