Giới thiệu Quán Cafê Indigo của chị VũThịThanh TínDụng 2 / Khxh5 tại số 45/2 đường Hoàng Diệu Phường 10 Quận PhúNhuận , riêng các bạn thuộc AHDHKTcdABCD  & cựu SV ĐH VH được bớt mười phần tram trên hóa đơn …

Bà mẹ của chủ quán : Vũ Thị Thanh
Nguyễn Phi Phượng Khxh5 và Lê Kiêm Chúc Khxh4
Lê Thị Điệp và Lê Túy Hoa đều là Khxh1 và đều là Họ Lê
Tay ải Tay ai … ‘s Khxh 3
Subject: Coffee 45 Indigo PhúNhuận SàiGòn của VũThịThanh Khxh5&TínDụng
  Hello các bạn ;

 Xin gởi vài tấm hình của Quán Cà Phê máy lạnh Indigo Coffee số 45/2 đường Hoàng Diệu Phường 10 Quận Phú Nhuận . Riêng các của Viện Đại Học Vạn Hạnh và các bạn thuộc Ái Hữu Đại Học Kinh Tế cdABCD được bớt 10% trên invoice .