Thưa các bạn đồng môn ;
  Như tin đã loan tại tư gia của anhchị TrầnViếtDanh (DzanhRâu) ở Houston Texas , đã tổ chức Buổi HọpMặt Bỏ Túi TấtNiên nhân dịp , hai bạn NguyễnNamHùng&Trúc Mai ở Austin đem chiến lợi phẩm một đùi nai tươi rói ; xin gởi đến các bạn cùng quý AnhChị một số hình ảnh của Bữa Tiệc Tất Niên thắm tình đồng môn này :
 Ngoài ra nhân dịp chuẩn bị bước sang Năm Mới 2014 , xin được mến gởi đến các bạn đồng môn cùng gia quyến hưởng Một Năm Mới an khang thịnh vượng với sức khỏe dồi dài tài lộc đầy ắp hạnh phúc không bao giờ vơi và vạn sự như ý .
   Cung Chúc Tấn Niên .
      BQC.
PhotoPhoto

PhotoPhoto
 PhotoPhoto

PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
PhotoPhoto
On Tuesday, December 31, 2013 10:34 AM, Huu Tran (Google+) <noreply-1b742af3@plus.google.com> wrote:
Bua tiec cuoi nam tai nha DzanhRau Houston 30 Dec 2013
15 photos in this album
image not displayed


View or comment on Huu Tran’s album »

Be thoughtful about who you share this email with; anyone can reshare it.
Huu Tran shared this with you. Mute Huu Tran to stop receiving notifications from him. Mute updates to this post. This notification was sent to buiqcuong@yahoo.com; Go to your notification delivery settings to update your address. Manage subscriptions to change what emails you receive from Google+.
You can’t reply to this email. View the post to add a comment.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA