Tháng 10 năm 2009 , nhân dịp thăm Đất Mũi CàMau , nhóm bạn TảPíLù ĐHKT đã ghé thăm Rừng U Minh Hạ :
PhạmHữuNguyên VậtGiá 6 và bà xã HoàngThịKimCúc KếHoạch 2 + Nghĩa ACB Bank CaMau + NguyễnQuỳnhHương KếHoạch 1 + TràViệtHùng TKNN ở CàMau +  TrầnHùng ở Paris France.