Tháng 7 năm 2012 đã có buổi hội ngộ bỏ túi giữa Lớp ThươngNghiệp 1 Lớp VậtGiá 6 Lớp ThốngKê NôngNghiệp của Hệ CaoĐẳng ; mà cũng đại diện cho 3 trường phái : ĐH công Saigon LuậtKhoa 3 & ĐH tư LinhMục KinhThương MinhĐức & Trường Chùa VanHanh :

PhotoPhoto

PhotoPhoto

PhotoPhotoPhotoPhoto

PhotoPhoto