Xin được trích các tấm hình ghi lại dân TảPíLù VH ĐHKT họp mặt TânNiên Quý Mão tại Little Saigon Nam California 2011 .
VH NguyễnHữuHồngĐức Khxh6 / TKCN (HộiTrưởng AH VH hải ngoại)
Photo

NgHữuHồngĐức TKCN +….. + HuỳnhĐò KTNH2 + BùiQuốcCường TkNN
Photo

..TrầnVănThành TKTN + TrầnThuDũng KH +.. LêNgọcTánh KTTN4..
Photo

Huỳnh Đò KTNH2 và Vũ Công Bính Khxh5
Photo

BùiQuốcCường Khxh7/TKNN và VõThếHùng GD1
Photo

TrầnVănThành Lênin Khxh7/Tktn
Photo

Vợ chồng TrầnVănDự  Khxh5/NgânHàngTổngHợpA
PhotoPhoto

LêNgọcTánh Khxh6/KTTN4 & NguyễnVănHoàng Khxh5/CN1
PhotoPhoto

NguyễnVănHoàng Khxh5/CN1 + TrầnVănThành Khxh7/Tktn + Huỳnh Đò Khxh5/KTNH2
Photo

Khxh5: NgôTuấnThành VG1+ HuỳnhĐò KTNH2 + TrầnVănDự NHTHA
Photo

NgôTuấnThành VG1+ HuỳnhĐò KTNH2+ TrầnVănDự NHTHA+ NguyễnVănHoàng CN1..
Photo

TrầnVănThành Lênin TKTN……………  TrầnThuDũng KH…
Photo

…TrầnĐứcVượng TKNN+ThànhLênin + BùiPhát + DzũngKH
Photo

HuỳnhĐò KếToánNgânHàng2/Khxh5 ăn trái … cấm ?
Photo

Chánh & Cường  ăn trái ken !
Photo

PhotoPhoto

PhotoPhoto
Photo

https://plus.google.com/photos/104892111179947946070/albums/5583770965333040529
https://plus.google.com/photos/104892111179947946070/albums/5583786330114384001