Giang Sinh 2013 tại Hotel Trần Văn Thành, South Cali

Cũng  Noel Này Mùa đông năm ấy .........   From:  LeQuyMinh Sent: Thursday, 26 December 2013 2:40 PM To: Aihuu DHKT Subject: [DHKTcdABCD] X'mas 2013   Gửi các bác những tấm hình của đêm Giáng Sinh 2014 tại Hotel Trần Văn Thành, South Cali. Một đêm giáng sinh thật vui với tài kể chuyện tiếu [...]