Về đây nghe em

  On Monday, 2 July 2007, 12:19, Huong Ward <Huong.Ward@truealliance.com.au> wrote: Về đây nghe em về đây nghe em Về đây mặc áo the đi guốc mộc Kể chuyện tình bằng lời ca dao Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới Và về đây nghe gọi tiếng xưa [...]