Mơ về chốn cũ

  Trong cuộc đời tôi có hai khối tình u uẩn và dang dở luôn luôn ẩn hiện mãi trong tâm trí. Hai mối tình đem đến cho tôi hạnh phúc thần tiên lẫn nổi đau đớn xót xa,khi nghĩ đến lòng vẫn thấy ray rức vì mối tình chưa trọn vẹn ,chưa kết thúc [...]