Anh dã ti`m em khắp tứ phương

Yêu nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà Mẹ hỏi .. qua cầu gió bay Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quí phong ba cũng lieu Vi` : Anh khong the song 1 ngay khong yeu Em Anh [...]