Tiễn Anh ve Nebraska USA

Sau khi dua Le Quan Duc ve^` mot the gioi khong hien huu , thi` ca nha` Sydney   Tiễn Anh  Nguyễn Châu Bảo   ve Nebraska USA   https://youtu.be/SAKhW-VBLTg     Cuong Bui buicuongvh222@gmail.com [aihuuDHKTcdABC] <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> To:aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com,van Duong,tifdzung@yahoo.com.au,truongducnam28@yahoo.com.au,hoangcaomel@yahoo.com.auand 26 more... ‎26‎ ‎Nov at ‎4‎:‎19‎ ‎PM   Thưa các bạn TảPíLù AHĐHKTcdABCD ; Anh Nguyễn Văn Dũng KếToánNgânHàng [...]