Nguyễn Văn Bính TKxdcb/LK & Nguyễn Ngọc Tâm TKNN/LK sang thăm thành phố Sydney của Autralia

From: CUONG BUI [mailto:buiqcuong@yahoo.com] Sent: Friday, 24 November 2017 3:57 AM To: Dzung Nguyen <tifdzung@yahoo.com.au>; Huong NguyenQuynh <huongward@yahoo.com.au>; Huong Ward <Huong.Ward@truealliance.com.au>; Binh Nguyen <vanbinhnguyen007@gmail.com>; Tam NguyenNgoc <ngoctam.binh@yahoo.com.vn>; Nguyen Binh <vanbinhnguyen07@yahoo.com.vn> Subject: Mong được các bạn LK Saigon gặp LK Sydney vào cuối tuần này.   Hello bạn Dzũng và Quỳnh Hương ở Sydney ; Mấy [...]