CàFê cuối năm tại Gypsy ở LittleSaigon Nam California 1Jan2019

Cuong Bui <buicuongquoc@gmail.com> Date: Tue, Jan 1, 2019 at 2:36 PM Subject: CàFê cuối năm tại Gypsy ở LittleSaigon Nam California. To: AH DHKT <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com>   Hello các bạn đồng môn AHĐHKTcdABCD ; Cuối tuần qua tại Coffee Gypsy trong Catinat plaza ở LittleSaigon của Quận Cam ; hai bạn Chu Quỳnh Nam TKTK và [...]