OrangeCounty 20 April 2014-Don vợ chồng bạn VănÁnhĐăng TKxdcb/Khxh7 & HuỳnhLoan LuậtKhoa

On Wednesday, 20 April 2016, 12:26, "Cuong Bui buicuongvh222@gmail.com [aihuuDHKTcdABC]" <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> wrote: Hello các bạn TảPíLù ÁiHữu ĐạiHọcKinhTế ; Vừa qua nhóm bạn Áihũu ĐạiHọc KinhTế cd ABCD có họp mặt tại nhà bạn Trần VănThành Lênin ở GardenGrove rất ư là vui vẻ hết biết , đại diện các bạn ÁiHữu ĐHKT ở Nam [...]