MÁI TRƯỜNG XƯA – Trường Đại Học Kinh Thương

Nguyễn đình Dũng    -  Tháng 5/2010 -  (Đôi dòng cảm xúc khi hồi tưởng lại mái trường xưa, -  cái danh xưng Trường Đại Học Kinh Thương, giờ đây  đã bị xóa tên trên chốn... giang hồ Mấy mươi năm trôi qua như một cái ngước nhìn, Để lại thấy những ngập ngừng, bối rối. [...]