LươngQuangDục Khxh7/NN1 Melbourne : Ngay Cuoi cung 18 Thang 11 nam 2017

https://youtu.be/AGxzIvZLT1A Cuong Bui buicuongvh222@gmail.com [aihuuDHKTcdABC] <aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com> To:aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com,tifdzung@yahoo.com.au,van Duong,truongducnam28@yahoo.com.au ‎22‎ ‎Nov at ‎2‎:‎58‎ ‎PM   Hello anh NgVănDũng LK/KTNH I & anh DươngTùngVân Khxh5/KếToán NgânHàng II; Chúc các bạn đồng môn ở Sydney có buổi họp mặt bỏ túi vui thắm tình đồng môn với Nguyễn Châu Bảo khxh7/ NgânHàng TổngHợp C , nhớ cho xem [...]