Lìa xa thành đô yêu dấu 18thang5Nam 2013 – Dương Triều Khải

aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com [mailto:aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com] On Behalf Of CUONG BUI Sent: Tuesday, 14 May 2013 8:10 PM To: AiHuu DHKT; sansouci09@yahoo.com; Tong NgoVan; Hung TraViet; Thanh TruongThien; Hanh Levan; Nghia LeMinh; Hung TranManh; Thang LeTrong; Thua Tran; Phuong PhamHuu; Phu TruongThai Subject: [aihuuDHKTcdABC] DươngTriềuKhải & DzanhRâu đãi tiệc từ giả Sài Gòn     Hello các bạn Tả [...]