“NewYear’s Eve 2013” Hotel Bửu Tịnh

From: LeQuyMinh Sent: Thursday, 2 January 2014 4:39 AM To: Aihuu DHKT Subject: [DHKTcdABCD] "NewYear's Eve 2014" Hotel Bửu Tịnh     Gửi các bác những tấm hình chụp tối qua, 31/12/2013 tại Hotel Bửu Tịnh, Một NewYear's Eve rất ấm áp bên cạnh bạn bè, với những khuôn mặt cựu Sinh viên DHKT south [...]